Dzierżawa włókien, teletransmisja, internet

Działamy jako agregator i integrator dla operatorów i klientów korporacyjnych

Realizujemy projekty ogólnopolskie we współpracy z operatorami z całej Polski – zarówno tymi, którzy mają zasięg ogólnopolski, jak i lokalnymi. 

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury światłowodowej umożliwia w szybki sposób i bez ponoszenia zbędnych kosztów realizację połączenia dwóch lub więcej lokalizacji. W zależności od potrzeb oferujemy usługi:

  • dzierżawy włókien między wskazanymi lokalizacjami – umożliwia zestawienie transmisji w zależności od wyposażenia klienta do N x 10Gb,
  • dzierżawy łącza transmisji danych punkt-punkt lub łączenie wielu lokalizacji z przepływnościami do 10Gb,
  • realizacji ostatniej mili, 
  • internet z gwarancją pasma,